De praktijk van waaruit ik werk heet KOLIBRE. Deze naam ontstaat door een samenvoeging van woorden. Libre is het Franse woord voor 'vrij'.

Vrij zijn voor een eigen unieke respons op allerlei levens- of werkgerelateerde vragen. 

De naam KOLIBRE verwijst ook naar de kolibrie. De enige vogel die voor- en achteruit kan vliegen. En zelfs vliegend kan 'stilstaan' om zich te voeden met nectar. Deze vliegkunst is als de innerlijke aandacht wanneer we in contact met ons verbeeldingsvermogen grip, groei of genezing verlangen.

OORSPRONKELIJK

VERBEELDINGSKRACHT IS STERKER DAN WILSKRACHT

Heb jij een vraag? Neem gerust contact op. Op basis van een intake gesprek stellen we vast of en zo ja, hoe we aan de slag kunnen. Wanneer je bijvoorbeeld ergens al een traject volgt, dan is het niet handig er een tweede naast te starten. 

OP WEG

GRIP & GROEI

CONTACT

Vanuit de KOLIBRE praktijk geldt het motto: verbeeldingskracht is sterker dan wilskracht. Dat is  de taal van onze psyche wanneer het zich verbindt met ons hele zijn: ons gedrag, voelen, denken, voorstellingsvermogen, ons lichaam, relaties en spiritueel welzijn.  Van inzicht naar uitzicht en vervolgens op weg om dat wat nodig en verlangd is, te verwezenlijken en te bewerkstelligen. Dit kan zijn voor kwesties die spelen in levens- of werksituaties of voor kwesties die dit alles omvatten.

Coaching en counseling sessies zijn er op gericht dat jij het kunt en doet. Mijn taak als coach is zorg te dragen voor het proces. 

Het kan eenvoudig zijn maar nu als heel lastig voelen. Heb jij last van onzekerheid over eigen kunnen of functioneren? Problemen met een ander persoon (familie, partner, collega of baas, iemand waar je niet mee samen kunt werken)? Onzekerheid over levens- of loopbaanstap en kan je niet kiezen welke stappen te nemen? Een verstoorde balans tussen werk en privé? Of assertiviteitsproblemen? Je krijgt grip op jouw situatie en kunt verder op een wenselijk en begaanbaar pad. 

Zo neem je contact met mij op: 

OVER MIJ

Van jongs af aan staat creativiteit bij mij centraal. Ruim 30 jaar leid, coach en draag ik bij aan creatieve teams die werken voor theater, film, televisie, ontwerp en innovatie opgaven of maatschappelijke vraagstukken en  -praktijken.

Sinds mijn opleidingstraject aan De Nederlandse Academie voor psychotherapie, die de hoogste Europese onderscheiding heeft in psychotherapie, kan ik mij ook toeleggen op 1:1 coaching & counseling.

Het mooiste moment vind ik steeds wanneer een mens zichzelf een goede vraag stelt. We beschikken allen over het vermogen te 'zien' en te voelen wat mogelijk en voor ons wenselijk is. Met die inspiratie en met beschikbare hulpbronnen van allerlei, en ook van onverwachte aard maken we werk van onze werkelijkheid.

© 2019 KOLIBRE  

  • Instagram Social Icon